work life balance ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุขยิ่งขึ้นได้จริงหรือ ?

เชื่อว่ามีคนวัยทำงานในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกำลังประสบปัญหาเวลาเลิกงาน วันหยุดและบทบาทหน้าที่ไม่เป็นไปตาม Job Description หรือคำบรรยายลักษณะงาน ส่งผลให้หลายคนต้องทำงานในวันหยุด เลิกงานไม่เป็นเวลา หน้าที่รับผิดชอบหลักทำได้ไม่ดีเพราะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบอื่นที่ได้รับมอบหมายเยอะ จนทำให้หลายคนท้อแท้ หมดไฟและไม่ได้พักผ่อนในช่วงที่ควรได้พักผ่อน รวมถึงไม่ได้ผ่อนคลายความเครียดอย่างแท้จริง ด้วยปัญหาความเหนื่อยล้าจากการทำงานทำให้เกิดทฤษฎี Work life balance…