วิตามินซีจำเป็นต่อร่างกาย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ขึ้นชื่อว่าวิตามิน ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี ซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกายของคนเราอย่างมากมาย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดชนิดต่าง ๆ รวมทั้งไวรัสโควิด มีข้อมูลทางการแพทย์ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิตามินซี ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคหวัดแล้ว ยังช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับเซลล์ ไม่ให้ถูกทำลายโดยเชื้อโรคต่าง ๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเรื่องดี ๆ ของวิตามินซีที่จำเป็นต่อร่างกายมาให้รู้จักกันมากขึ้น…

แหล่งสืบค้นสาระทั่วไปและเรื่องเฉพาะด้านของคนไทย ปี 2018

ในอดีตการหาข้อมูลของคำถามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องสาระทั่วไปหรือเรื่องเฉพาะทาง เราจะใช้วิธีเปิดจากหนังสือสารานุกรมและนิตยสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาสนับสนุนหรือหักล้าง แต่ในระยะหลัง การหาข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องสาระทั่วไปที่อยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่ ทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถหาได้ง่ายและตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ไม่มากนัก ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีเว็บไซต์ยอดฮิตที่เป็นที่นิยม จากจำนวนหลายพันเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมใช้ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่…