วิตามินซีจำเป็นต่อร่างกาย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ขึ้นชื่อว่าวิตามิน ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี ซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกายของคนเราอย่างมากมาย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดชนิดต่าง ๆ รวมทั้งไวรัสโควิด มีข้อมูลทางการแพทย์ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิตามินซี ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคหวัดแล้ว ยังช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับเซลล์ ไม่ให้ถูกทำลายโดยเชื้อโรคต่าง ๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเรื่องดี ๆ ของวิตามินซีที่จำเป็นต่อร่างกายมาให้รู้จักกันมากขึ้น…