แหล่งสืบค้นสาระทั่วไปและเรื่องเฉพาะด้านของคนไทย ปี 2018

ในอดีตการหาข้อมูลของคำถามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องสาระทั่วไปหรือเรื่องเฉพาะทาง เราจะใช้วิธีเปิดจากหนังสือสารานุกรมและนิตยสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาสนับสนุนหรือหักล้าง แต่ในระยะหลัง การหาข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องสาระทั่วไปที่อยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่ ทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถหาได้ง่ายและตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ไม่มากนัก ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีเว็บไซต์ยอดฮิตที่เป็นที่นิยม จากจำนวนหลายพันเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมใช้ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่…