บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

ประเทศไทยของเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ตลอดจนมีประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจมากมายหลายรูปแบบเกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจนั้นคงไม่กล่าวถึงเรื่องราวของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ไม่ได้ เนื่องจากรัตนโกสินทร์ถือเป็นอาณาจักรที่สี่ที่เกิดขึ้นในภายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีบุคคลมากมายที่เป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การระลึกถึง และควรค่าแก่การศึกษานำแต่ละท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองตลอดจนมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของชาติไทยหลากหลายด้าน​ อาทิ​ การปรับเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น  กฎหมายตราสามดวง และพระองค์ยังทรงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไทยอีกด้วย โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมบทละคร เช่น…