โปรตีนทางเลือกฮิตติดเทรนด์ อาหารเพื่อสุขภาพ

หลังวิกฤตโควิด-19 สุขอนามัยได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ร้านอาหารและผู้ประกอบการต้องปรับตัวไม่น้อย บรรดาบริษัทสตาร์ทอัพกำลังมองแนวทางลงทุนใหม่ในธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพกับภาวะโภชนาการที่สมดุลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน เทรนด์ใหม่ของอาหารเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การลดอาหารที่มีไขมันสูง เปลี่ยนมากินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่ผลิตจากพืชแทนเนื้อสัตว์จริง ถูกใจผู้บริโภคสายมังสวิรัติและกลุ่มรักษ์ธรรมชาติเนื้อสัตว์สังเคราะห์มาแทนเนื้อสัตว์จริงเพื่อลดการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเทรนด์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและจัดจำหน่ายในท้องถิ่นช่วยประหยัดต้นทุนค่าน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งวิธีการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นไอเดียการสร้างธุรกิจใหม่ของสตาร์ทอัพที่ยกระดับชีวิตผู้บริโภคให้มีสุขภาพดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย ได้กินอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วย โปรตีนทางเลือก…