คุณแม่มือใหม่รู้ไหม ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

การฝากครรภ์เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดูแลสุขภาพของแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลที่มีบริการด้วยเครื่องตรวจสมัยใหม่และแผนกที่ดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยเฉพาะ หากมีความผิดปกติใด ๆ ก็จะได้ทำการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ การฝากครรภ์มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ทำให้คุณแม่ได้รู้อายุครรภ์ตัวเอง เพื่อวางแผนการระยะเวลาการคลอดได้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะตั้งครภ์ 38 สัปดาห์ การรู้กำหนดคลอดจะทำให้เตรียมตัวของใช้ต่าง…