ข้อดีของการทำงานประจำ ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

ข้อดีของการทำงานประจำ

ในปัจจุบัน ผู้คนมีช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น จนมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากมาสอบถามในสังคม Social อย่างพันทิป เกี่ยวกับการอยากเปลี่ยนงานประจำมาเป็นงานฟรีแลนซ์หรือรับจ้างรายวันกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ มีความอิสระ ทำงานจากที่ใดก็ได้ และยังมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันมากมาย

ข้อดีของการทำงานประจำ ให้คนรุ่นใหม่ใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน

1. งานประจำ ทำให้มีความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองและครอบครัว

การทำงานกับองค์กรของรัฐหรือเอกชน โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะสร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อทำงานครบเดือน จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน โดยทั่วไปจะอยู่ตามเกณฑ์วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งมักเพียงพอกับการใช้จ่ายและเหลือเก็บ จึงทำให้ไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงเรื่องขาดรายได้ โดยเฉพาะถ้าในอนาคตมีการแต่งงานมีบุตรที่ต้องดูแลค่าอาหาร ของใช้และค่าเล่าเรียน

การทำงานประจำจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการที่ต้องทำงานแบบเป็นนายตัวเองหรืองานแบบฟรีแลนซ์ที่ไม่มีความแน่นอนของรายได้

2. งานประจำ ทำให้เห็นช่องทางในการเติบโตชัดเจน

ไม่ว่าจะทำงานในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กรภาครัฐ ล้วนมีการส่งเสริมให้พนักงานประจำได้แสดงฝีมือเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้องค์กรเติบโต และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ขยันหมั่นเพียร มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเดินหน้า ก็จะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ายได้ในที่สุด

การทำงานประจำจึงทำให้คุณมีเป้าหมายในชีวิต และจะตามมาด้วยความมั่นคงด้านรายได้อย่างแน่นอน

3. งานประจำ ทำให้ได้มีโอกาสอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเพิ่มศักยภาพของตัวเองด้วยการอบรม มีหลักสูตรระยะสั้นทั้งในไทยและต่างประเทศ หากคุณทำงานอิสระหรือรับจ้างฟรีแลนซ์ แล้วต้องการอบรม ก็จะต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองทั้งหมด แต่หากทำงานอยู่ในองค์กรแบบพนักงานประจำ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ เพราะหน่วยงานจะมีงบประมาณส่งเสริมความสามารถของบุคลากร เพื่อนำมาปรับประยุกต์กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงแค่การเดินทางบางส่วนเท่านั้น เรียกได้ว่า การทำงานประจำทำให้คุณได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถของตัวเอง โดยได้รับความช่วยเหลือด้านรายจ่ายจากหน่วยงานตลอดระยะเวลาข้อดีของการทำงานประจำ ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

จะเห็นได้ว่า ข้อดีของงานประจำมีอยู่หลากหลาย ทั้งด้านความมั่นคง ความก้าวหน้า และความปลอดภัยทางการเงิน ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานประจำไปเป็นการรับงานฟรีแลนซ์หรือรับจ้างแบบรายวัน เพราะความเบื่อเพื่อนร่วมงาน หรือความกดดัน ขอให้พิจารณาถึงข้อดีที่จะได้รับ ก่อนตัดสินใจลาออกหรือเปลี่ยนงาน ก็จะทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบมากขึ้น เพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเลือกทำงานประจำต่อไปก็เป็นได้